ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ - ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην εκσκαφή και την κατασκευή έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχετευτικών δικτύων και αναλαμβάνουμε τις ζημιές του δικτύου άρδευσης περιοχής Δήμου Αγίου Νικολάου (ΤΟΕΒ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ), τις ζημιές του δικτύου ύδρευσης περιοχής Δήμου Αγίου Νικολάου (ΔΕΥΑΑΝ).