ΛΑΤΟΜΕΙΟ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΤΡΑΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ

Από το έτος 2006 η ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ δραστηριοποιείται και στις λατομικές εργασίες. Στο ιδιόκτητο λατομείο στην περιοχή «Ατζιμπραγά» στην Ελούντα, εξορίσουμε παραδοσιακή πέτρα Ελούντας κατάλληλη για επένδυση και διακόσμηση κτηρίων, δαπέδων και κοινόχρηστων χώρων και την παραδίδουμε στο χώρο σας, έτοιμη για τοποθέτηση.

Επίσης θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους πελάτες μας και το αγοραστικό κοινό ότι, η εταιρεία μας συμμορφώθηκε με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας "89/106/ΕΟΚ - Οδηγία Προϊόντων Δομικών Κατασκευών, όπως τροποποιήθηκε από την 93/68/ΕΟΚ", η οποία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με την υπ. αρ. ΚΥΑ 10976/244 (ΦΕΚ Β/973/18.06.07).
Σε συνέχεια αυτών λοιπόν, σας γνωστοποιούμε ότι οι «φυσικοί διακοσμητικοί λίθοι»  που παράγει το λατομείο της εταιρείας μας στη θέση Ατζιμπραγά Δήμου Αγίου Νικολάου, Νομού Λασιθίου Κρήτης απέκτησαν σήμανση CE σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω ΚΥΑ.

Τα κυριότερα είδη που παράγονται στο λατομείο της εταιρείας μας στα «Ατζιμπραγά» είναι:
• Φυσικές ακανόνιστες πλάκες διαφόρων διαστάσεων για πλακόστρωτα και επενδύσεις εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
• Φυσικές ακανόνιστες πέτρες για πετρόχτιστα ,τοιχοποιίες και σκάλες.