ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Αναλαμβάνουμε τον εξολοκλήρου καθαρισμό οικοπέδων, την αποκομιδή και την απόρριψη των μπάζων.