ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ Δ.Χ.

Η εταιρεία μας επίσης έχοντας αποκτήσει όλες τις νόμιμες άδειες για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή σας. δραστηριοποιείται στην αποκομιδή μπαζών και οικιακών απορριμμάτων, εσχαρισμάτων και ίλυς, με κάδους, μικρούς και μεγάλους, σε πολύ καλές τιμές.
Οι κάδοι περισυλλογής μπάζων οικοδομής που διαθέτουμε μπορούν να παραδοθούν άμεσα στο χώρο των εργασιών σας.