ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

Η εταιρεία μας έχει επεκταθεί στο τομέα της ανακύκλωσης ΑΕΚΚ. Έτσι σύντομα θα μπορεί να παραλαμβάνει απόβλητα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις και με τα σύγχρονα μηχανήματα που διαθέτει θα τα επεξεργάζεται και θα τα ανακυκλώνει. Απ αυτά παράγονται διάφορα άλλα προϊόντα όπως χαλίκι, άμμος, 3Α, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως στις οικοδομικές και άλλες εργασίες. Επίσης τα υπόλοιπα υλικά που θα διαχωρίζονται όπως πλαστικό, γυαλί, ξύλο κ.τ.λ. θα προωθούνται σε αντίστοιχες μονάδες ανακύκλωσης.
Με την παραπάνω δραστηριότητα συμβάλλουμε ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος που τόσο σημαντικό είναι για εμάς αλλά και για τις νεότερες γενιές.