ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Μπορούμε με ασφάλεια να κατεδαφίσουμε οποιοδήποτε κτίριο ακόμα και μέσα σε κατοικημένη περιοχή.
Το έμπειρο συνεργείο μας, εφοδιασμένο με τον απαραίτητο εξοπλισμό, πραγματοποιεί με επιτυχία και ασφάλεια, κάθε εργασία μερικού γκρεμίσματος ή πλήρης κατεδάφισης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.